Pionierskie czasy

Pionierskie czasy

W gościnnych prograch Kina Światowid już po raz 11. zainaugurowany został cykl Elbląg na dużym ekranie. To spotkania z elbląską historią i materiały filmowe, dotykające różnych zagadnień z przeszłości miasta. Wczorajszy seans poświęcony był elbląskim pionierom dlatego też Regionalna Pracownia Digitalizacji zaprezentowała na nim jedno z działań dwuletniego projektu, który właśnie wkroczył w etap realizacji - "Muzea ponad granicami. Etap II".

W projekcie "Muzea ponad granicami. Etap II" Regionalna Pracownia Digitalizacji wspólnie z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu stworzą film o elbląskich pionierach, który będzie kanwą do wystawy pod nazwą "Świadectwa 2". Film i wystawa opowiedzą o losach elbląskich pionierów, którzy sprowadzili się do tego zniszczonego II wojną światową miasta w latach 1945-55, odgruzowywali je i odbudowywali, tworząc bezpieczną przystań dla kolejnych, przybywających do Elbląga mieszkańców. Podobny film i wystawa powstaną we współpracy z kolejnym partnerem tego projektu - Muzeum Brama Frydlandzka w Kaliningradzie i będą opowiadały o porównywalnych doświadczeniach napływowej ludności w Kaliningradzie. Na spotkaniu w Elblągu, korzystając z licznie zgromadzonej publiczności, której los i historia miasta są bardzo bliskie, poinformowaliśmy o założeniach projektu i poprosiliśmy o kontakt osoby, które mają za sobą pionierski epizod lub znają osoby, które chciałyby się podzielić swoją historią. Dzięki temu już poznaliśmy kilka rodzinnych historii oraz uchwyciliśmy pierwsze nitki, które, mamy nadzieję, pozwolą nam rozwikłać historię pierwszych powojennych lat naszego miasta.

 

Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Za treść niniejszej informacji odpowiada Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

 

— Edyta Bugowska


 
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.