Uzbrojeni w wiedzę

Uzbrojeni w wiedzę

16 i 24 października w Elblągu i Olsztynie odbyły się konferencje mające na celu promocję cyfrowych narzędzi w edukacji. Dzięki realizacji projektu "Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur" nauczyciele i edukatorzy uzyskali dostęp do ponad 100 średniowiecznych zdigitalizowanych zabytków.

Podczas konferencji nauczyciele dowiedzieli się czym jest digitalizacja i jak przebiega, jakie zbiory znalazły się na stronie cyfrowewm.pl i dlaczego. Na obu konferencjach odbyły się wykłady dotyczące średniowiecza na ziemiach dawnych plemion pruskich. Głos zabrali również muzealnicy, którzy uczestniczyli w projekcie, opowiadając o zbiorach, znajdujących się w regionalnych muzeach. Nauczyciele otrzymali szereg praktycznych narzędzi, które mogą wykorzystać w pracy z uczniami: zdigitalizowane zbiory – fotografie, fotografie makro, animacje 3D, modele 3D, chmury punktów, które mogą pobrać ze strony i pracować z nimi, dzięki otwartym licencjom. Dodatkowo na stronie dostępne są audiodeskrypcje, które mają służyć przede wszystkim osobom niewidzącym i niedowidzącym, ale są doskonałym źródłem informacji o danym zabytku, który również można wykorzystać w pracy z dziećmi.

W projekcie przygotowane zostały również scenariusze lekcji, każdy z uczestników otrzymał jeden przykładowy, pozostałe można pobrać ze strony pod linkiem: http://www.cyfrowewm.pl/s/16/scenariusze-lekcji-o-sredniowieczu.

Podczas konferencji nie zabrakło również pokazu jednego z filmów, przygotowanego w ramach projektu, wszystkie one dostępne są na kanale Pracowni Digitalizacji na YouTube.

Kolejnym narzędziem, z którego mogą korzystać nauczyciele są gotowe gry na platformie LearningApps: http://www.cyfrowewm.pl/s/12/learning-apps.

Na konferencji po raz pierwszy zaprezentowane zostały symulacje VR oraz aplikacje AR. Z VR będzie już wkrótce można korzystać w wyremontowanej przestrzeni CSE „Światowid”. Aplikacja AR i zasady korzystania z niej dostępne są pod linkiem: http://www.cyfrowewm.pl/s/13/sredniowieczne-kolekcje-warmii-i-mazur.

W powiązanych plikach zamieściliśmy prezentację Alicji Szulc, która była jedną z prelegentek podczas konferencji. Prowadziła warsztaty  pt. „O wykorzystaniu cyfrowych zasobów w edukacji”. W prezentacji jest sporo przydatnych informacji i linków do darmowych aplikacji, które można wykorzystywać na lekcjach.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

— Edyta Bugowska


 
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.