Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku

Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku

28 i 29 sierpnia 2013 roku odbyliśmy pierwszy wyjazd w celu digitalizacji obiektów muzealnych. Było to Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku.

Wyjechaliśmy o świcie wraz z grupą dziennikarzy CSE "Światowid", którzy uczestniczyli w miedzynarodowej konferencji "Dobre praktyki w realizacji zadań związanych z Konwencją UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku". Udało nam się zdigitalizować sześć obiektów. Efekty naszej pracy już częściowo widać na stronie (www.cyfrowewm.pl), na bieżąco będziemy zamieszczać zeskanowane przedmioty, by mogli je Państwo oglądać w trójwymiarze.

Chcielibyśmy bardzo podziękować za współpracę Pani Kierownik Działu Etnografii Muzeum Budownictwa Ludowego. Park Etnograficzny w Olsztynku - Jadwidze Wieczerzak oraz Marii Kulczyk. 

 

 

 

— Marta Derlukiewicz


 
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.