Losy i dokumenty internowanych Polaków

Losy i dokumenty internowanych Polaków

Kolejny czerwcowy piątek jest dniem prezentacji kolejnych dokumentów z początku XX w.
W prywatnych kolekcjach mieszkańców regionu natknęliśmy się na węgierską legitymację z 1944 r.  oraz  fragmenty „Modlitewnika żołnierza polskiego” drukowanego w czasie II wojny światowej w Szwajcarii.

Prezentacja dwóch dokumentów, obok treści wizualnych, jest okazją do wspominania losów Polaków w latach wojennych. Modlitewnik z 1943 r. drukowany był w nakładzie 1500 egz. w szwajcarskiej drukarni w Bernie. Większość ich trafiła do naszych rodaków, którzy w tym czasie byli internowani na tamtych ziemiach. Ich losy przybliżamy w opisie przy zdjęciach modlitewnika: http://www.cyfrowewm.pl/obiekt/753/modlitewnik-zolnierza-polskiego-z-1943-r

Legitymacja węgierska z 1944 r. jest dokumentem upamiętniającym losy innej grupy naszych rodaków, która po klęsce kampanii wrześniowej w 1939 r. szukała schronienia na Węgrzech.  Szacuje się, że w czasie II wojny światowej przebywało tam ponad 130 tysięcy Polaków.  Tło historyczne tamtych rodaków ujęliśmy w opisie obok fotografii legitymacji:

http://www.cyfrowewm.pl/obiekt/754/legitymacja-wegierska-z-1944-r

 

— red


 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.