Medalowe zakończenie

Medalowe zakończenie

Ostatnim obiektem, który zaprezentujemy w ramach czerwcowego cyklu STARoci "Początek XX w. w obiektach i dokumentach", jest Medal Wojska, przyznawany przez Prezydenta RP na Uchodźstwie.  

Po informacje o tym komu i za jakie zasługi zostawało nadawane to odznaczenie, a także ile razy można było je otrzymać i jak poszczególne nadania odrózniano od siebie odsyłamy do samego obiektu.:

http://www.cyfrowewm.pl/obiekt/759/medal-wojska

Dzięki uprzejmości Pana Mirosława Melerskiego, nasza cyfrowa prezentacja STARoci, czyli obiektów z prywatnych kolekcji mieszkańców regionu, powiększyła się o dwanaście cennych pamiątek z okresu wojennego i wczesnych lat powojennych. W ten wirtualny sposób, udostępniliśmy szerokiej publiczności obiekty, które zostały przekazane do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

 

— Urszula Kondraciuk


 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.