Polski da Vinci

Polski da Vinci

Prawo, religia, astronomia, astrologia, matematyka, ekonomia, strategia wojskowa, kartografia, filologia i medycyna – w tych wszystkich dziedzinach rozległą wiedzę posiadał twórca teorii heliocentrycznej  – Mikołaj Kopernik. Ten najsłynniejszy polski człowiek renesansu, ostatnie lata swojego życia, które poświęcił pracy naukowej, spędził właśnie na Warmii we Fromborku.  Obiektów z tego okresu nie mogło zabraknąć w projekcie „Continuum. Cyfrowe kolekcje Warmii i Mazur”.

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku posiada w swoich zbiorach ciekawe eksponaty z lat życia Kopernika. Pośród nich m. in. późnorenesansowe fotele i krzesła, unikatowe naczynia aptekarskie tzw. albarella oraz zabytkowe XVII i XVIII wieczne zegary słoneczne różnego typu. Razem z muzealnikami fromborskimi wybraliśmy grupę obiektów, które digitalizujemy, aby następnie - razem z obiektami z muzeów w Elblągu i Olszynie oraz budynkami  Sanktuarium Maryjnego  w Krośnie i pałacu w Kwitajnach - stworzyć cyfrową kolekcję zabytków epoki renesansu i baroku.

Część  obiektów z tworzonej przez nas cyfrowej kolekcji pojawi się również w aplikacji VR, jaka jest aktualnie realizowana. Poza tym w tym roku powstaną audiodeskrypcje, tłumaczenia opisów obiektów na język angielski oraz filmy. Wszystkie te materiały zostaną udostępnione w naszych mediach i za pośrednictwem strony internetowej, a także wykorzystane w trakcie zaplanowanych na przyszły rok lekcjach dla uczniów ze szkół na terenie województwa. Projekt przewiduje również organizację konkursu, konferencji, warsztatów dla młodzieży i nauczycieli. Mamy nadzieję, że zaplanowane działania uda nam się zrealizować w bezpośrednim kontakcie z naszymi odbiorcami.

 

 

Informacje o projekcie pn. "Continuum. Cyfrowe kolekcje i Warmii i Mazur"
Czas realizacji: wrzesień 2020 - grudzień 2022
Partnerzy projektowi: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

— red.


 
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.