Wielkanoc 2021

Wielkanoc 2021

Radosnego celebrowania Tajemnicy Wielkiej Nocy życzy zespół Regionalnej Pracowni Digitalizacji.

rys. Kamila Zebrowska

 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.