Cyfrowe prezentacje

Cyfrowe prezentacje

W naszej pracowni powstaje sala multimedialna, która będzie miejscem wystaw, pokazów i strefą edukacji.  Tu planujemy prezentować cyfrowe zasoby, które są efektem naszych codziennych działań.

Dotychczasowa działalność pracowni koncentrowała się przede wszystkim na digitalizacji ruchomych obiektów, które stanowią zasoby regionalnych muzeów lub są w posiadaniu prywatnych właścicieli oraz obiektów architektonicznych. Wykonane zdjęcia oraz animacje, powstałe dzięki skanowaniu takich obiektów, umieszczaliśmy i umieszczamy na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz w innej przestrzeni cyfrowej.

Już niebawem nasze zasoby będziemy mogli prezentować także w naszej siedzibie, czyli w centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu. To tutaj zaadoptowaliśmy przestrzeń i jesteśmy w trakcie wyposażania i aranżacji multimedialnej sali. W naszych planach jest realizacja wystaw tematycznych, których główną częścią prezentacji będą cyfrowe wizerunki obiektów, jakie fizycznie znajdują się w różnych miejscach, u różnych dysponentów.    

Najbliższa wystawa będzie dotyczyć pierwszych powojennych lat w naszym mieście. W nowej sali multimedialnej zaprezentujemy stare fotografie, cyfrowe animacje pamiątek powojennych, które są w zbiorach elbląskiego muzeum i w posiadaniu elblążan, wizerunki starych plakatów, obwieszczeń oraz filmowe zapisy świadectw pierwszych powojennych osadników. 
Otwarcie nowej przestrzeni oraz wystawy zaplanowane jest w maju br.

 

 

— red.

 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.