Drzwi otwarte w pracowni i wystawa multimedialna

Drzwi otwarte w pracowni i wystawa multimedialna

20 i 21 maja br. w naszej pracowni odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy multimedialnej "Oswoić miasto. Życie codzienne elblążan w latach 1945-1949". To także moment inauguracji nowej przestrzeni do prezentacji cyfrowych zasobów kulturowego dziedzictwa, które pozyskuje Regionalna Pracownia Digitalizacji. Cyfrowy weekend jest eventem podsumowującym realizację projektu "Muzea ponad granicami. Etap II".


 

Program wydarzenia

Piątek, 20.05.2022 r.

godz. 12:00
              podsumowanie i prezentacja efektów projektu pt. „Muzea ponad granicami. Etap II”

godz. 12:30
                uroczyste otwarcie wystawy multimedialnej
              pt. ”Oswoić miasto. Życie codzienne elblążan w latach 1945-1949.”

w godz. 13:00 – 20:00

Drzwi otwarte sali multimedialnej i sali VR:

 - zwiedzanie wystawy  multimedialnej
   pt. „Oswoić miasto. Życie codzienne elblążan w latach 1945-1949.”

 - doświadczanie VR w aplikacji  pt. „Powojenne atelier fotografa”

 

godz. 15:00 i 16:00
             prezentacje filmu „Świadectwa II

w  godz. 16:00 – 20:00
             zabawy podwórkowe - animacje dla dzieci

w godz. 17:00  - 20:00
              „Skąd się wziąłem”  - warsztaty plastyczne dla rodzin (dzieci wraz z dorosłymi)  - twórcza
               wizualizacja drzewa genealogicznego

w godz. 17:00 – 18:30
             „Powojennie i współcześnie” – warsztaty graficzne (od podstaw) z obróbki i tworzenia kolaży z
             fotografii archiwalnych i współczesnych

w godz. 17:00 – 20:00
          „Multimedialna mapa wspomnień” - międzypokoleniowe warsztaty z historii mówionej
          wykorzystujące materiały archiwalne i współczesne narzędzia medialne. (część I)

 

Sobota, 21.05.2022 r.

w godz. 12:00 – 20:00

Drzwi otwarte sali multimedialnej i sali VR:

 - zwiedzanie wystawy  multimedialnej
   pt.  „Oswoić miasto. Życie codzienne elblążan w latach 1945-1949.”

             - doświadczanie VR w aplikacji  pt. „Powojenne atelier fotografa”

w godz. 12:00 – 20:00
             zabawy podwórkowe - animacje dla dzieci

w godz. 12:00 – 13:30
          „Multimedialna mapa wspomnień” - międzypokoleniowe warsztaty z historii mówionej
          wykorzystujące materiały archiwalne i współczesne narzędzia medialne (część II).

w godz. 14:00 – 15:30
              „Powojennie i współcześnie” – warsztaty graficzne (od podstaw) z obróbki i tworzenia kolaży   
               z fotografii archiwalnych i współczesnych

w godz. 15:30 – 18:30
               „Multimedialna mapa wspomnień” - międzypokoleniowe warsztaty z historii mówionej
               wykorzystujące materiały archiwalne i współczesne narzędzia medialne (część III)

godz. 18:00 i 19:00
               Prezentacje filmu „Świadectwa II”

Wstęp wolny

W grupach warsztatowych ilość miejsc ograniczona.
Istnieje możliwość rezerwacji miejsca tel. 55 611 20 69, 55 611 20 84
lub mailowo rpd@swiatowid.elblag.pl


Projekt „Muzea ponad granicami. Etap II” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Za treść niniejszej informacji odpowiada Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

 

 

— Hanna Laska-Kleinszmidt

 
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.