ReKREACJE - wyniki konkursu

ReKREACJE - wyniki konkursu

W poniedziałek, 17 października obradowała komisja konkursowa, która wybrała najlepsze prace wśród przysłanych na konkurs ReKREACJE.

Na Ogólnopolski Konkurs „ReKREACJE” wpłynęło 77 prac. Były one oceniane w jednej kategorii, ale wykonane za pomocą różnych technik graficznych – kolaż, animacja, gif. Tematyka była dowolna, prace były różnorodne, bazowały na zbiorach Regionalnej Pracowni Digitalizacji.

Uczestnikami konkursu były dzieci i młodzież szkolna – od 12 roku życia.

- Jury przez niemal dwie godziny oglądało nadesłane prace konkursowe, werdykty były żywo dyskutowane, ale podejmowane jednogłośnie - mówią organizatorzy konkursu. - Największe wrażenie zrobiły animacje obrazów z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.

Jury w składzie

  • Edyta Fogiel Czurakowska
  • Anna Giziewicz
  • Dorota Grabowska
  • Urszula Kondraciuk - sekretarz konkursu

wybrało najlepsze prace, przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce: Natalia Grzechnik (13 lat)

II miejsce: Helena Sacharuk (12 lat)

III miejsce: Zuzanna Rudzka (12 lat)

Wyróżnienie: Wiktor Skoczeń (13 lat), Aleksandra Szymczyk (17 lat), Lilianna Rudzka (12 lat), Dominika Krawczyk (19 lat)

Jury oraz organizatorzy serdecznie gratulują osobom nagrodzonym i wyróżnionym oraz dziękują wszystkim Uczestnikom Ogólnopolskiego Konkursu „ReKREACJE”.

Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową. Nagrody zostaną wysłane pocztą.

DODATKOWO DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW KONKURSU PRZEWIDZIANO WARSZTAT ON-LINE Z FOTOGRAFKĄ I GRAFICZKĄ JOLANTĄ OLSZEWSKĄ. WARSZTAT ODBĘDZIE SIĘ 3 LISTOPADA W GODZINACH 17.00-18.30. LINK DO SPOTKANIA PRZEŚLEMY DROGĄ MAILOWĄ.

Konkurs odbywa się w ramach projektu pn. „Continuum. Cyfrowe kolekcje Warmii i Mazur” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 

 

— Edyta Bugowska


 
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.