Po konferencji w Olsztynie i warsztatach w Ełku

Po konferencji w Olsztynie i warsztatach w Ełku

W miniony czwartek i piątek, 20 i 21 października byliśmy organizatorami dwóch wydarzeń związanych z realizacją projektu "Continuum. Cyfrowe kolekcje Warmii i Mazur". W Ełku i Olsztynie odbyły się warsztaty i konfrenecja, na których promowaliśmy cyfrowe narzędzia w edukacji.

„Renesans i barok na Warmii i Mazurach. Cyfrowe narzędzia w edukacji” – to tytuł konferencji podsumowującej trzyletni projekt „Continuum. Cyfrowe kolekcje Warmii i Mazur”, realizowany przez Regionalną Pracownię Digitalizacji, działającą w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Konferencja odbyła się 21 października w Olsztynie. Uczestniczący w niej nauczyciele i edukatorzy dostali gotowe narzędzia do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych z uczniami szkół podstawowych i średnich – scenariusze lekcji, filmy, aplikację AR, gry na platformie cyfrowej. Została im również zaprezentowana symulacja VR na telefonie komórkowym. Ponadto na konferencji odbyły się wystąpienia historyka i muzealnika, dotyczące epok renesansu i baroku na Warmii i Mazurach.

W Ełku i Olsztynie odbyły się również warsztaty, które poprowadziła animatorka kultury, kierownik Działu Edukacji Kulturalnej w Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr” w Radomiu - Alicja Gryz-Wasil. Dzieląc się z nauczycielami doświadczeniem i wiedzą pokazywała, które cyfrowe aplikacje dzieci i młodzież lubią najbardziej.

Fotorelacja z Ełku i Olsztyna.

Organizatorem konferencji był CSE "Światowid" w Elblągu, współorganizatorami: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

— Edyta Bugowska


 
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.