Ostróda, Iława Elbląg...

Ostróda, Iława Elbląg...

W minionym tygodniu działaliśmy w terenie - organizowaliśmy warsztaty dla nauczycieli w Ostródzie i Iławie, a w Elblągu odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Continuum. Cyfrowe kolekcje Warmii i Mazur".

„Renesans i barok na Warmii i Mazurach. Cyfrowe narzędzia w edukacji” – to tytuł konferencji podsumowującej trzyletni projekt „Continuum. Cyfrowe kolekcje Warmii i Mazur”, realizowany przez Regionalną Pracownię Digitalizacji, działającą w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Konferencja odbyła się 28 października w Elblągu. Uczestniczący w niej nauczyciele i edukatorzy dostali gotowe narzędzia do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych z uczniami szkół podstawowych i średnich – scenariusze lekcji, filmy, aplikację AR, gry na platformie cyfrowej. Została im również zaprezentowana symulacja VR na telefonie komórkowym. Ponadto na konferencji odbyły się wystąpienia historyka i muzealnika, dotyczące epok renesansu i baroku na Warmii i Mazurach.

W Ostródzie, Iławie i Elblągu odbyły się warsztaty, które poprowadził Jarosław Basaj - trener w ogólnopolskich programach edukacyjnych. Pracuje z nauczycielami i rodzicami, inspiruje do mądrego korzystania z aplikacji i smartfonów. Doskonali umiejętności komunikacyjne i traktuje technologię jako narzędzie, a nie cel zajęć. Opowiadał, dając praktyczne przykłady, o aplikacjach, które można wykorzystać w codziennej pracy nauczyciela oraz o takich, z których korzystać mogą uczniowie, wypełniając zadania lekcyjne.

Fotorelacja z Ostródy, Iławy i Elbląga.

Organizatorem konferencji był CSE "Światowid" w Elblągu, współorganizatorem Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

 

Link do prezentacji z warsztatów w Ełku i Olsztynie, prowadzonych przez Panią Alicję Gryz-Wasil:

https://view.genial.ly/634fa9474a2331001334f991/presentation-narzedzia-cyfrowe-w-nowoczesnej-edukacji

Link do materiałów z warsztatów w Ostródzie, Iławie i Elblągu, prowadzonych przez Pana Jarosława Basaja:

https://padlet.com/edukacjainspiracje/zasoby 

Do artykułu załączona jest również prezentacja Pani Jagody Semków z Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, z konferencji w Elblągu na temat zbiorów z renesansu i baroku na Warmii i Mazurach.

 

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

— Edyta Bugowska


 
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.