Cztery dni w Węgorzewie

Cztery dni w Węgorzewie

Cztery dni w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie spędziła nasza ekipa z Regionalnej Pracowni Digitalizacji działającej w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”. Zbiory na stronie cyfrowewm.pl wkrótce wzbogacą się także o te z Parku Etnograficznego.

- W ciągu krótkiej, ale intensywnej wizyty, udało nam się zeskanować m. in.: sporą kolekcję rzeźb Aleksandra Słomińskiego, parę zrekonstruowanych obiektów archeologicznych oraz dwa największe w naszej dotychczasowej działalności obiekty z Parku Etnograficznego nad Węgorapą działającego przy Muzeum w Węgorzewie – zabytkowy wóz strażacki oraz translokowaną chałupę mazurską ze wsi Krzyżewo – wylicza Urszula Jatkowska, starszy referent ds. digitalizacji w Regionalnej Pracowni Digitalizacji.

- Najdłużej, bo około 7 godzin zajęło nam skanowanie chałupy. Proces jej składania potrwa około 2 tygodni – dodaje Paweł Kondraciuk, koordynator Regionalnej Pracowni Digitalizacji.

Regionalna Pracownia Digitalizacji jest pierwszą w województwie, która digitalizuje w 3D. W ramach projektu „Wirtualne zabytki Warmii i Mazur - rozbudowa serwisu Cyfrowe Warmia i Mazury” digitalizowane są obiekty muzealne z naszego regionu. Podczas jego realizacji na naszej stronie zamieszczone zostaną obiekty wraz z opisami. Wszystko po to, by zachować dziedzictwo kulturowe regionu.

- Przed nami jeszcze wyjazd do Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny  w Olsztynku – mówi Paweł Kondraciuk.

Wkrótce wszystkie eksponaty będzie można oglądać na stronie cyfrowewm.pl, będzie można także udać się na wycieczkę.

- Wiosną ruszy serwis wycieczkowy. Powstaną przykładowe szlaki, ale każdy będzie mógł stworzyć swój własny, a następnie pobrać go na urządzenie mobilne i… wyruszyć na wycieczkę – mówi Antoni Czyżyk, dyrektor CSE „Światowid”. – Przygotujemy także multimedialną grę edukacyjną, dzięki której będzie można poznać dziedzictwo Warmii i Mazur.

 

— Sylwia Warzechowska


 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.