Nareszcie jest!

Nareszcie jest!

Z dumą możemy dziś zaprezentować nasz największy z dotychczas zeskanowanych obiektów – chatę mazurską ze wsi Krzyżewo, translokowaną w połowie lat 90. na teren Parku Etnograficznego nad Węgorapą działającego przy Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Niedawno informowaliśmy Was o dodanym na naszą stronę wirtualnym spacerze po tym charakterystycznym dla budownictwa Pojezierza Mazurskiego obiekcie, teraz serdecznie zapraszamy do podziwiania go z zewnątrz.

Oglądając model 3D warto przede wszystkim zwrócić uwagę na widoczny w lewym narożniku ściany frontowej, znajdujący się nad wejściem do budynku zrekonstruowany, charakterystyczny podcień wypustowy oparty na trzech ozdobnych słupach. Konstrukcja ta kwalifikuje chatę z Krzyżewa do grupy domów podcieniowych już reliktowych na Pojezierzu Mazurskim. Po więcej szczegółowych informacji o obiekcie zapraszamy na stronę obiektu w zakładce „Architektura”.

 

— Urszula Jatkowska


 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.