Archeologiczne skarby

Archeologiczne skarby

Tym razem na naszym portalu udostępniliśmy eksponaty z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, które odkryte zostały podczas badań archeologicznych przeprowadzonych w Mikołajkach i Giżycku.

Dzięki takim eksponatom okazuje się, że z upływem czasu nawet przedmioty wydawać by się mogło nikomu niepotrzebne i bezwartościowe, stają się niezwykle cennym źródłem informacji o dawnym rzemiośle i życiu codziennym naszych przodków.

O trzech niedawno zeskanowanych przez Nas naczyniach szczegółowo opowiada w zamieszczonych materiałach filmowych Pan dr Jerzy Marek Łapo z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Serdecznie zapraszamy do oglądania filmów, jak i udostępnionych już gotowych modeli 3D.

 

— Urszula Jatkowska


 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.