Jan Kowalski - Jeden z Ostatnich Mistrzów Kultury Ludowej

Jan Kowalski  - Jeden z Ostatnich Mistrzów Kultury Ludowej

„Ostatni mistrzowie kultury ludowej” - taką nazwę nosił projekt zrealizowany w 2009 r. w ramach którego powstał m. in. cykl filmów o ludowych twórcach Warmii i Mazur. Część z nich została poświęcona właśnie niezwykle dla kultury ludowej zasłużonemu Janowi Kowalskiemu. Nam dzięki współpracy z Muzeum Budownictwa Ludowego – Parkiem Etnograficznym w Olsztynku udało się zeskanować pięć znajdujących się w tym muzeum rzeźb tego ludowego artysty. 

Gotowe modele 3D będą stopniowo dodawane na stronę, ale już teraz można zobaczyć na naszym portalu ich zdjęcia i zapoznać się z informacjami o nich, jak i o samym artyście.

Poniżej podajemy linki do wspomnianych materiałów filmowych znajdujących się na portalu eswiatowid.pl

http://eswiatowid.pl/Aktualności//tabid/158/ItemId/32009/Default.aspx

http://eswiatowid.pl/Aktualności//tabid/158/ItemId/31960/Default.aspx

http://eswiatowid.pl/Aktualności.aspx?ItemId=31525&page=1

Fotografia: Jan Kowalski, archiwalne zdjęcie z 2009 r., (fot. Agnieszka Jarzębska)

 

 

 

— Urszula Jatkowska


 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.