Konferencja "Condition.2015" - „międzynarodowo” o digitalizacji

Konferencja

W dniach 21-22.05. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w organizowanej przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku międzynarodowej konferencji „Condition. 2015”. Dwa z czterech dni w całości poświęcone zostały problematyce digitalizacji. Prelegenci z różnych państw Europy przedstawili zrealizowane przez siebie projekty digitalizacyjne i problemy jakie podczas ich realizacji napotkali.

Jak pokazały prezentacje i wywoływane przez nie dyskusje, digitalizacja jest zagadnieniem bardzo interdyscyplinarnym i złożonym, niestety kosztownym, ale i dającym niezwykle dużo możliwości. Znajduje zastosowanie zarówno w dziedzinie badań naukowych, monitorowania stanu zachowania zabytków, czy sporządzania ich dokumentacji, niezbędnej przy rekonstrukcji lub jedynej, którą zdołano wykonać w krótkim przedziale czasu, w którym zabytek był dostępny dla badaczy (co często ma miejsce w przypadku wykopalisk archeologicznych). Digitalizacja dzięki zastosowaniu niezwykle nowoczesnych rozwiązań daje też kompletnie nowe i do tej pory nie znane możliwości prezentacji dziedzictwa kulturowego np. przy wykorzystaniu rozwiązań rozszerzonej rzeczywistości, czego przykłady można było zobaczyć w czasie konferencji (http://sitsim.no/). W związku z interdyscyplinarnością digitalizacji, wykorzystanie jej całego potencjału wymaga ścisłej współpracy specjalistów z różnych dziedzin – m. in. grafiki, programowania, muzealnictwa, historii sztuki, jak i konserwacji zabytków. W czasie konferencji wielokrotnie podkreślana była też potrzeba i znaczenie wymiany doświadczeń, do której doskonałą okazją są właśnie takie jak „Condition. 2015” konferencje. Mądrzejsi dzięki prezentacjom prelegentów i zafascynowani przez projekty typu „The Scottish Ten” (http://www.scottishten.org/), niecierpliwie czekamy na kolejne edycje!

 

— Urszula Jatkowska


 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.