Kapliczki ponownie w „świetle skanerów”

Kapliczki ponownie w „świetle skanerów”

Zespołowi Regionalnej Pracowni Digitalizacji nie straszne są tropikalne upały, dlatego korzystając z bezchmurnego nieba i dobrych warunków do skanowania laserowego w terenie, systematycznie wyruszamy na poszukiwania kolejnych warmińskich kapliczek. Owoce naszych poszukiwań w postaci modeli 3D, zdjęć i opisów, tych charakterystycznych dla Warmii obiektów małej architektury, systematycznie udostępniane są na naszej stronie internetowej www.cyfrowewm.pl

Kapliczki przydrożne występują w naszym regionie bardzo licznie. Najwięcej powstało ich w okresie 2. poł. XIX w. Wznoszono je głównie z fundacji całych społeczności wiejskich, chociaż wraz ze wzrostem zamożności gospodarzy, pojawiały się także fundacje "prywatne". Zawsze jednak stanowiły one wspólną strefę sacrum, namiastkę świątyni, punkt organizacji życia religijnego wspólnoty, który po mimo upływu lat szczęśliwie w wielu przypadkach nadal cieszy się należytym szacunkiem.

I właśnie dla uratowania od zapomnienia tych typowych dla krajobrazu Warmii obiektów, zespół Regionalnej Pracowni Digitalizacji kontynuuje digitalizacje kapliczek. 

 

— Urszula Jatkowska


 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.