Warmińskie kapliczki i różaniec

Warmińskie kapliczki i różaniec

Wzrost liczby fundacji kapliczek na Warmii w 2. poł. XIX w. częściowo wiąrze się ze wzrostem popularności kultu maryjnego, ożywionego na tych terenach objawieniami maryjnymi w Gietrzwałdzie w okresie od 27.06 do 16.09 1877 r. Matka Boża objawiając się trzynastoletniej Justynie Szafrańskiej oraz dwunastoletniej Barbarze Samulowskiej, na pytanie dziewczynek: "Czego żądzasz Matko Boża?", odpowiedzieć miała: "Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec!".

Reakcja, zwłaszcza polskojęzycznych mieszkańców Warmii, była natychmiastowa. W 4. ćw. XIX w. we wsiach zaczęły powstawać liczne Kółka Różańcowe, które organizowały spotkania modlitewne przy kapliczkach i krzyżach. W ostatnich dziesięcioleciach XIX w. i na początku XX w. zwyczaj odprawiania nabożeństw różańcowych przed kapliczkami był już powszechny. Co ważne polscy wierni odmawiali modlitwę różańcową w języku polskim, często narażając się na szykany ze strony pruskich władz.

Zgodnie z relacją wizjonerek z Gietrzwałdu, Matka Boża przemówiła do nich w języku polskim i zapowiedziała koniec prześladowania kościoła na terenach zaboru pruskiego. Władze, administracja, prasa niemiecka oraz część duchowieństwa uznały objawienia gietrzwałdzkie za manifestację polityczną i polską demonstrację narodową. To, że Matka Boża przemówiła do warmińskich dzieci po polsku, faktycznie często wykorzystywali narodowi aktywiści. Do odmawiania różańca zachęcała w wielu artykułach m. in. polska "Gazeta Olsztyńska".

Obecnie zwyczaj odmawiania różańca przy warmińskich kapliczkach niemal całkowicie zanika ...

 

Źródła:

http://sanktuariummaryjne.pl/sanktuarium/objawienia-matki-bozej/objawienia-matki-bozej-w-gietrzwaldzie/

J. Hochleitner, "Kapliczki Warmii południowej: przydrożne obiekty kultu jako element ludowego systemu komunikacji", Olsztyn 2004

 

 

— Urszula Jatkowska


 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 oraz budżetu samorządu województwa warmińsko - mazurskiego.