Asystenci maszynisty poszukiwani

Taki jest scenariusz aplikacji, która powstała w ramach projektu „Wirtualnym szlakiem pochylni Kanału Elbląskiego”. Będzie w niej można odbyć wirtualny spacer po wszystkich pięciu pochylniach Kanału Elbląskiego, poznać historię i funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń i urządzeń, a także wcielić się w maszynistę, który przeprowadzi proces przejścia dwóch statków przez pochylnię Kanału Elbląskiego, unikając wypadku.

- Zakończyliśmy etap testowania, wprowadziliśmy wszystkie poprawki, teraz czekamy na zrealizowanie dodatkowego modułu, dzięki któremu możliwa będzie również gra z poziomu budki sygnalisty – mówi Hanna Laska-Kleinszmidt, koordynator projektu.

Aplikacja zostanie zaprezentowana podczas konferencji dla nauczycieli, która odbędzie się w październiku w  Elblągu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.