Barok i renesans na Warmii i Mazurach

„Continuum. Cyfrowe kolekcje Warmii i Mazur” to projekt, którego głównym założeniem jest digitalizacja dwóch zabytków architektonicznych i 50 muzealiów z terenu Warmii i Mazur z epoki renesansu i baroku. Zadanie jest naturalną kontynuacją (stąd tytuł continuum) projektu Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur”, w którym zdigitalizowanych zostało ponad 120 muzealiów i 2 zabytki architektury z regionu z epoki średniowiecza.

W projekcie duży nacisk położyliśmy na udostępnianie zdigitalizowanych zasobów. Zaplanowane zostały: edukacyjna aplikacja VR, filmy zamieszczane na kanale Regionalnej Pracowni Digitalizacji na YouTubie, lekcje przeprowadzane w regionie, w trakcie których wykorzystane zostaną aplikacje VR, warsztaty dla młodzieży z przetwarzania zasobów cyfrowych, scenariusze lekcji służące do promocji cyfrowych obiektów, konkurs dla dzieci i młodzieży, konferencje podsumowujące projekt, warsztaty dla nauczycieli, na których prezentowane byłyby narzędzia cyfrowe, umożliwiające prowadzenie nowoczesnej cyfrowej edukacji.

W ramach przygotowań do realizacji projektu, który zaplanowany został na trzy lata, odbyły się dwa wyjazdy, które miały na celu wytypowanie obiektów do digitalizacji. Listę obiektów przesłał Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków. My, już na miejscu, musieliśmy sprawdzić czy dany obiekt technicznie uda się zdigitalizować, zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Byliśmy w Galinach, gdzie obejrzeliśmy jedyny w naszym województwie pałac z epoki renesansu. Byliśmy w Kwitajnach i Smolajnach, gdzie stoją pałace barokowe. Oglądaliśmy zabytki sakralne w Krośnie, Chwalęcinie i Stoczku Klasztornym. Wszystkie te obiekty mają swoją wartość i ciekawą historię, ale zachowane i możliwe do digitalizacji są w różnym stopniu. Teraz przyszedł czas na ostateczne decyzje i podpisanie umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.