Cyfrowe prezentacje

Dotychczasowa działalność pracowni koncentrowała się przede wszystkim na digitalizacji ruchomych obiektów, które stanowią zasoby regionalnych muzeów lub są w posiadaniu prywatnych właścicieli oraz obiektów architektonicznych. Wykonane zdjęcia oraz animacje, powstałe dzięki skanowaniu takich obiektów, umieszczaliśmy i umieszczamy na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz w innej przestrzeni cyfrowej.

Już niebawem nasze zasoby będziemy mogli prezentować także w naszej siedzibie, czyli w centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu. To tutaj zaadoptowaliśmy przestrzeń i jesteśmy w trakcie wyposażania i aranżacji multimedialnej sali. W naszych planach jest realizacja wystaw tematycznych, których główną częścią prezentacji będą cyfrowe wizerunki obiektów, jakie fizycznie znajdują się w różnych miejscach, u różnych dysponentów.    

Najbliższa wystawa będzie dotyczyć pierwszych powojennych lat w naszym mieście. W nowej sali multimedialnej zaprezentujemy stare fotografie, cyfrowe animacje pamiątek powojennych, które są w zbiorach elbląskiego muzeum i w posiadaniu elblążan, wizerunki starych plakatów, obwieszczeń oraz filmowe zapisy świadectw pierwszych powojennych osadników. 
Otwarcie nowej przestrzeni oraz wystawy zaplanowane jest w maju br.