Drzwi otwarte w pracowni i wystawa multimedialna

Program wydarzenia

Piątek, 20.05.2022 r.

godz. 12:00
              podsumowanie i prezentacja efektów projektu pt. „Muzea ponad granicami. Etap II”

godz. 12:30
                uroczyste otwarcie wystawy multimedialnej
              pt. ”Oswoić miasto. Życie codzienne elblążan w latach 1945-1949.”

w godz. 13:00 – 20:00

Drzwi otwarte sali multimedialnej i sali VR:

 - zwiedzanie wystawy  multimedialnej
   pt. „Oswoić miasto. Życie codzienne elblążan w latach 1945-1949.”

 - doświadczanie VR w aplikacji  pt. „Powojenne atelier fotografa”

 

godz. 15:00 i 16:00
             prezentacje filmu „Świadectwa II

w  godz. 16:00 – 20:00
             zabawy podwórkowe - animacje dla dzieci

w godz. 17:00  - 20:00
              „Skąd się wziąłem”  - warsztaty plastyczne dla rodzin (dzieci wraz z dorosłymi)  - twórcza
               wizualizacja drzewa genealogicznego

w godz. 17:00 – 18:30
             „Powojennie i współcześnie” – warsztaty graficzne (od podstaw) z obróbki i tworzenia kolaży z
             fotografii archiwalnych i współczesnych

w godz. 17:00 – 20:00
          „Multimedialna mapa wspomnień” - międzypokoleniowe warsztaty z historii mówionej
          wykorzystujące materiały archiwalne i współczesne narzędzia medialne. (część I)

 

Sobota, 21.05.2022 r.

w godz. 12:00 – 20:00

Drzwi otwarte sali multimedialnej i sali VR:

 - zwiedzanie wystawy  multimedialnej
   pt.  „Oswoić miasto. Życie codzienne elblążan w latach 1945-1949.”

             - doświadczanie VR w aplikacji  pt. „Powojenne atelier fotografa”

w godz. 12:00 – 20:00
             zabawy podwórkowe - animacje dla dzieci

w godz. 12:00 – 13:30
          „Multimedialna mapa wspomnień” - międzypokoleniowe warsztaty z historii mówionej
          wykorzystujące materiały archiwalne i współczesne narzędzia medialne (część II).

w godz. 14:00 – 15:30
              „Powojennie i współcześnie” – warsztaty graficzne (od podstaw) z obróbki i tworzenia kolaży   
               z fotografii archiwalnych i współczesnych

w godz. 15:30 – 18:30
               „Multimedialna mapa wspomnień” - międzypokoleniowe warsztaty z historii mówionej
               wykorzystujące materiały archiwalne i współczesne narzędzia medialne (część III)

godz. 18:00 i 19:00
               Prezentacje filmu „Świadectwa II”

Wstęp wolny

W grupach warsztatowych ilość miejsc ograniczona.
Istnieje możliwość rezerwacji miejsca tel. 55 611 20 69, 55 611 20 84
lub mailowo rpd@swiatowid.elblag.pl


Projekt „Muzea ponad granicami. Etap II” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Za treść niniejszej informacji odpowiada Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego.