Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

ul. Długa 52 - Arsenał
Warszawa 00-241
(22) 50 44 800
(22) 831 51 95
sekretariat@pma.pl
pma@pma.pl
www.pma.pl/

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, narodowa instytucja kultury założona w 1928 w oparciu o zbiory Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych. Od 1958 r. siedzibą muzeum jest Arsenał Królewski w Warszawie.