Learning Apps

Średniowiecze:

Kto z czym w średniowieczu...

Średniowieczna wykreślanka

Średniowieczne a co to?

Życie w średniowieczu

 

Kanał Elbląski:

Co wiesz o Kanale Elbląskim?

Pochylnie Kanału Elbląskiego - prawie takie same ...

Kolejność pochylni Kanału Elbląskiego

 

Rzeźba Ludowa:

https://learningapps.org/display?v=pc44b3bat20