Scenariusze lekcji o średniowieczu

Na potrzeby projektu "Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur" zostało stworzonych 10 scenariuszy lekcji dla szkół podstawowych i ponadopodstawowych, w których poruszane są różnego rozdaju zagadnienia związane z epoką średniowiecza. Scenariusze bazują na zdigitalizowanych w 8 regionalnych muzeach eksponatach. Scenariusze stworzył ekspert z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie - dr Iwona Jóźwiak. 

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.