W czasach Kopernika

W 2023 roku przypada 550. rocznica urodzin i 480. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika, który ponad 40 lat swojego życia spędził na Warmii. Był z nią mocno związany, a przez kilka lat praktycznie nią zarządzał. Jednak nie zachowało się tu wiele śladów jego bezpośredniej obecności. Nie ma jego książek, przyborów piśmienniczych, astronomicznych czy skrzyń. Wojny, które dotknęły Warmię, zabrały ślady po Koperniku, a jego historię musimy pieczołowicie odtwarzać na podstawie zachowanych wzmianek, listów, ksiąg i pism.

W tym katalogu znalazły się przedmioty zdigitalizowane w muzeach województwa warmińsko-mazurskiego - we Fromborku, Olsztynie, Lidzbarku czy Elblągu. Z miast, w których latami mieszkał lub często je odwiedzał. To zabytki, które istniały w czasach Kopernika. Współistniały z nim i zachowały się do dziś. Czy należały do niego? Nie. Czy mogły należeć? Jak najbardziej.

Zapraszamy na cyfrową podróż po czasach Mikołaja Kopernika.