Wiatrak "holender"

Na terenie skansenu w Olsztynku, znajduje się zabytkowy wiatrak holenderski z roku 1773. Wiatrak ten stoi na kamiennym cokole i bryłą przypomina ośmiościenną wieżę. Zbudowany jest z drewna, pokryty szalunkiem poziomym. Bryła zwęża się ku górze, na jej szczycie znajduje się ruchomą czapa z wałem śmigłowym. Na leżącym pod czapą wale zamocowane są skrzydła oraz koło paleczne sprzężone z mniejszym kołem zębatym, osadzonym na pionowym wale, sięgającym parteru. Tutaj na wale zamocowane jest drugie koło paleczne, z którego siła za pośrednictwem trybu zwanego "cywiem" przekazywana jest do dołu na górny ruchomy kamień "biegacz". Dolny kamień "leżak" był nieruchomy. Oba kamienie znajdują się na drugiej kondygnacji w cylindrycznej obudowie z desek (w łubiu). Zboże wciągano windą piętro wyżej. Tu sypało się je do skrzyni, z której drewnianym korytem trafiało do kosza zsypowego, a z niego między kamienie. Metalowe wrzeciono kamienia młyńskiego, stanowiące zarazem oś "cywia", u dołu osadzone jest w gnieździe, umocowanym na poziomej belce. Jej wysokość, a tym samym odległość między kamieniami, można było regulować przy pomocy śruby. źródło: http://www.mbl.sklodowski.pl/wiatrak-holender