Kapliczka w Lutrach

Warmińskie kapliczki stanowią charakterystyczny element krajobrazu tego regionu. Wiele z nich nadal pełni swoją pierwotną funkcję i jest miejscem kultu, o które dbają lokalni mieszkańcy. Niestety w związku z licznymi przebudowami i remontami, często wygląd części tych wiekowych obiektów uległ tak znacznym przekształceniom, że dzisiaj trudno jest odczytać ich pierwotna formę. Prezentowana kapliczka wzniesiona została na planie wydłużonego prostokąta, na niewysokim kamiennym cokole. Prosta bryła kapliczki przykryta dachem dwuspadowym, o kalenicowym układzie, z boków wsparta jest dwoma przyporami. Na osi ściany frontowej niewielka nisza zwieńczona łukiem pełnym, zamknięta przeszkloną ramą okienną. Na szczycie dachu umieszczono metalowy krzyż, na którego poziomym ramieniu inskrypcja: "A 2000 D", wskazująca najprawdopodobniej datę remontu obiektu. Literatura: S. Kuprjaniuk, I. Liżewska, “Warmińskie kapliczki”, Olsztyn 2012