Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku - wirtualny spacer po skansenie

Początki muzeum w Olsztynku należy wiązać z utworzonym w latach 1910 – 1913 muzeum architektury wiejskiej w Królewcu. Wybudowano tam kopie znajdujących się w złym stanie, najbardziej charakterystycznych dla każdego z regionów Prus Wschodnich obiektów z XVIII-XIX wieku. W latach 1938-1942 dokonano ich translokacji do Olsztynka, w związku z ograniczeniami poprzedniej lokacji. W nowej lokalizacji, po wojnie rozpoczęła się rozbudowa muzeum i w roku 1969 stało się ono samodzielną placówką. Obecnie skansen obejmuje 68 obiektów architektury wiejskiej z terenów Powiśla, Warmii, Mazur, Sambii i Małej Litwy. Można tu zobaczyć m. in. kościół ze wsi Rychnowo, dzwonnice ze wsi Mańki, chałupę podcieniową ze wsi Gązwy oraz charakterystyczny typ wiatraka "koźlaka". Na terenie skansenu prezentowane są również rzadkie gatunki zwierząt gospodarskich polskiego pochodzenia.