Pieczęć majestatyczna

Pieczęć majestatyczna Władysława Jagiełły z okresu Bitwy Pod Grunwaldem. Pieczęć jest kopią, oryginał znajduje się w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.