Hełm

Hełm garnczkowy znajdujący się w Muzeum jest kopią. Jest to rodzaj średniowiecznego hełmu rycerskiego typu zamkniętego. Hełm nie posiada ruchomej zasłony twarzy, a jedynie długie i wąskie szpary wzrokowe (tzw. wizury) oraz kilkanaście małych otworów oddechowych. Hełm ma kształt cylindryczny z płaską górną częścią dzwonu, w późniejszych latach takie hełmy miały kopulastą górę, która umożliwiała ześlizgnięcie się broni przy uderzeniach z góry.