Samopał

Duży samopał mosiężny, jest kopią znajdującą się w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. Pochodzi prawdopodobnie z Wrocławia.