Kapliczka w Bażynach

Łosiery, jak nazywano w gwarze warmińskiej "pielgrzymki" mają bardzo długą tradycję na terenach Warmii, bo sięgającą już XIV w. Celem pobożnej wędrówki pielgrzymów z terenów Warmii, ale i całej Polski, a nawet spoza jej granic, były głównie sanktuaria w Chwalęcinie, Krośnie, Głotowie, Stoczku Klasztornym, Świętej Lipce oraz od objawień maryjnych w 1877 r. również w Gietrzwałdzie. Na  trasie szlaków prowadzących do tych ośrodków religijnych licznie wznoszono kapliczki. W miejscowości Bażyny, sześć kapliczek regularnie rozmieszczonych w samej miejscowości, najprawdopodobniej można łączyć właśnie z tradycją wyruszania uroczystej procesji do leżącego w pobliżu sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego w Chwalęcinie. Prezentowana kapliczka z czerwonej cegły licowej, z trójkątnym szczytem i dwuspadowym dachem, w narożach flankowana jest przez cztery sterczyny. W ścianie frontowej głęboka i wysoka nisza zamknięta u góry łukiem, powyżej niej płytka prostokątna płycina. Dach zwieńczony metalowym krzyżem, o dekoracyjnie zakończonych ramionach. Literatura: J. Hochleitner, "Kapliczki Warmii południowej: przydrożne obiekty kultu jako element ludowego systemu komunikacji", Olsztyn 2004 S. Kuprjaniuk, I. Liżewska, “Warmińskie kapliczki”, Olsztyn 2012