Maselnica (maślnica) obrotowa lub "koziołkowa"

Na podmokłych terenach Żuław,obok uprawy roli, podstawę działalności rolniczej stanowiła hodowla bydła. Pozyskiwane w jej wyniku mleko, przetwarzane było przez żuławskich gospodarzy min. na masło. Do jego wytwarzania używane były maselnice zwane również "maślnicami", stanowiące jeden z podstawowych sprzętów każdego żuławskiego domu. Maselnica obrotowa składa się z obrotowej beczki pionowo ułożyskowanej na specjalnej podstawie. Oś mechaniczna przechodzi przez ściany boczne beczki, dzięki czemu poruszając znajdującą się przy niej korbą, obracano beczką i tym samym ubijano wlewaną do niej śmietanę. Korek u podstawy służył do wylewania, oddzielonej od powstałego masła, maślanki. Wprowadzone do użytku w latach 80. XIX w., maselnice obrotowe charakteryzują się większą pojemnością od tradycyjnych maselnic z ubijakiem i stanowią w stosunku do nich znaczny postęp w maselnictwie. Posiadali je zazwyczaj zamożniejsi gospodarze, większych gospodarstw z większą ilością bydła. Tradycyjna maselnica z ubijakiem nadal wykorzystywana była w mniejszych gospodarstwach.