Rzeźba "Raj warmiński"

Jan Kowalski – artysta tworzący w Iławie, w swojej twórczości z pogranicza sztuki ludowej i naiwnej, porusza przede wszystkim tematy religii, religijności i ponadczasowych dóbr moralnych, takich jak uczciwość, prawda i miłość. Twórca ten był aktywnym propagatorem kultury ludowej Powiśla, Warmii i Mazur. Był członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych, z własnych środków utworzył w Iławie Izbę Twórczości Ludowej, gdzie wraz z jego pracami wystawiane są prace innych regionalnych rzeźbiarzy. Prowadził również warsztaty rzeźbiarskie, których wychowankiem jest m. in. Marek Kałuża – prywatnie zięć artysty. Z zamiłowania do tradycji regionalnych wiele rzeźb Jana Kowalskiego jest połączeniem tematyki ludowej z motywami religijnymi i biblijnymi. Typowym przykładem takiego połączenia może być prezentowany obiekt. Pod drzewem poznania dobra i zła, w którego gałęziach kryje się głowa węża, artysta umieścił postacie Adama i Ewy ubrane w tradycyjne dla regionu Warmii stroje ludowe. Znajdująca się po lewej stronie konaru drzewa, Ewa trzyma już w dłoniach zerwany zakazany owoc. Reakcja stojącego po drugiej stronie konaru Adama, przedstawiona została w bardzo sugestywny sposób ... O rzeźbie w materiale filmowym opowiada Pani Maria Kulczyk. Literatura: Z. Kumórek, Posłowie [w: ] J. Kowalski "Fraszki 1999", Iława 1999 Karta ewidencyjna obiektu z zasobów Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku