Rzeźba "Szopka"

Cała różnorodna twórczość Jana Kowalskiego, autora prezentowanej rzeźby, była ściśle powiązana z kulturą ludową. Jego prace z pogranicza sztuki ludowej i tzw. naiwnej, za pomocą prostej formy poruszają wartości ponadczasowe. Artysta został nagrodzony wieloma prestiżowymi nagrodami, w tym w 2002 r. nagrodą im. Oskara Kolberga. Jego prace były wystawiane praktycznie w całej Europie, od Wielkiej Brytanii, po Niemcy i byłe państwa Związku Radzieckiego czy Czechosłowacji. Prezentowana rzeźba przedstawia scenę narodzin Chrystusa. W sposób właściwy dla Jana Kowalskiego typowe postacie pojawiające się w bożonarodzeniowej szopce – tzn. pasterze, trzej królowie z darami, aniołowie, czy nawet święta rodzina ubrani są w regionalne stroje Warmii, Mazur i Powiśla. Ciekawym motywem jest znajdujące się w centrum przedstawienia drzewo, w tym przypadku symbolizujące drzewo życia, grzech pierworodny, ale i przyszłą śmierć Chrystusa na krzyżu. Literatura: Z. Kumórek, Posłowie [w: ] J. Kowalski "Fraszki 1999", Iława 1999 Karta ewidencyjna obiektu z zasobów Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku