Rzeźba "Warmiak"

Autor prezentowanej rzeźby - Jan Kowalski (1936-2013) był bardzo aktywnym działaczem społecznym i popularyzatorem tradycji ludowych Powiśla, Warmii i Mazur. Za swoją działalność został doceniony licznymi nagrodami w tym prestiżowymi nagrodami Ministra Kultury i Sztuki oraz nagrodą im. Oskara Kolberga. Jego prace rzeźbiarskie przedstawiające postaci w tradycyjnych strojach ludowych oraz sceny i postaci religijne, prezentowane były na licznych wystawach w kraju i za granicą (m. in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji i Stanach Zjednoczonych). Prezentowana rzeźba "Warmiak" przedstawia mężczyznę w tradycyjnym warmińskim stroju ludowym. Postać ubrana jest w niebieską sukmanę, czyli długie okrycie wierzchnie, które w tym kolorze wykonane z sukna, noszono tylko w święta. Mężczyzna w pasie przewiązany jest tzw. "krajką", czyli ręcznie tkanym, wyplatanym na deseczce od krosien pasem. Na głowie stworzonej przez artystę postaci widzimy, typowy dla chłopów z terenów Warmii tzw. "kołpak". Było to zimowe nakrycie głowy, wykonane z czarnego lub siwego baranka, z granatowym lub niebieskim, zrobionym z sukna lub aksamitu denkiem. Na wyrzeźbionym otoku kołpaka widoczne są również charakterystyczne dwie wstążeczki – niebieska i biała. Wiązały one rozcięty z boku otok kołpaka. Literatura: Z. Kumórek, Posłowie [w: ] J. Kowalski "Fraszki 1999", Iława 1999 A. F. Klonowski, "Atlas Polskich Strojów Ludowych" Cz. I., Pomorze i Warmia, z. 3., "Strój Warmiński", Wrocław 1960 Karta ewidencyjna obiektu z zasobów Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku