Kopia kościoła z Rychnowa

W utworzonym w 1909 r. Ostpreussisches Heimatmuseum w Królewcu, tworzono kopie znajdujących się w złym stanie obiektów architektury ludowej z terenów ówczesnych Prus. W latach 1938 – 1943, wszystkie budynki i całe muzeum przeniesiono do nowej lokalizacji – Olsztynka. W ten właśnie sposób do obecnego Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku trafiła prezentowana kopia kościoła z Rychnowa, jednego z ostatnich przykładów ludowego budownictwa sakralnego na Mazurach. Prezentowany obiekt jest wykonaną w 1911 r. wierną kopią swojego powstałego w latach 1707-1727 oryginału znajdującego się w miejscowości Rychnowy w powiecie ostródzkim. Przy dłuższych ścianach ośmiobocznej, wydłużonej bryły głównej kościoła, znajdują się dwie niższe przybudówki - od strony południowej jest to kruchta, a od strony północnej zakrystia. Kalenice ich dwuspadowych dachów są zwrócone poprzecznie w stosunku do kalenicy ośmiospadowego dachu bryły głównej kościoła. Całość została wykonana w konstrukcji zrębowej na niewysokiej podmurówce z kamieni polnych. Sosnowe bierwiona, czyli długie poziomo ustawione bale, w węgłach, czyli narożach budynku, łącza się na tzw. rybi ogon i lekko wystają poza narożniki, tworząc z kolei tzw. ostatki, w tym przypadku skośnie ucięte. Pokryty trzciną dach, w kalenicy części głównej wzmocniony jest regularnie na nią nałożonymi skrzyżowanymi drągami, zwanymi "koźlinami". Podłużne, zakończone łukiem i obramione listwą, okna witrażowe szklone są na ołów. Odtworzone z równą starannością bogato polichromowane wnętrze i wyposażenie budynku można zobaczyć na znajdującej się na naszym portalu panoramie. Literatura: "Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku. 100 lat", Red. E. Wrochna, Olsztynek 2013 Karta ewidencyjna zabytku architektury z zasobów Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku