Kopia wieży z Maniek

Znajdująca się w Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznym w Olsztynku, w bezpośrednim sąsiedztwie kopii kościoła z Rychnowa wieża, stanowi kopię dzwonnicy z Maniek, wykonanej przez wiejskiego cieślę Hansa Weicherta w 1685 r. Kopię wykonali w 1911 r. pracownicy Ostpreussisches Heimatmuseum w Królewcu, a stamtąd budowla została translokowana w latach 1938-1942 do muzeum w Olsztynku. Jest to prosta konstrukcja ramowo – słupowa, wzniesiona na planie czworoboku na kamiennym fundamencie. Jednorodną bryłę budowli tworzy ścięty ostrosłup dwóch pierwszych kondygnacji, nałożony na nie nieco szerszy sześcian trzeciej kondygnacji oraz kryty trzciną stożkowy dach, na którego szczycie umieszczona jest iglica z kulą, chorągiewką z datą: "AD 1911" i krzyżem. Cała wieża jest oszalowana, a wystające poza obręb niższych kondygnacji, listwy trzeciej kondygnacji są przycięte w szpic, tworząc ozdobną falbankę. Trzecia kondygnacja mieści również dzwony. Warto wpsomnieć, że podczas przeprowadzanych prac konserwatorskich w iglicy wieży znaleziono puszkę z miedzianą tubą owiniętą w plik gazet z 1941 r. Były w niej zamknięte m. in. ręcznie spisane na pergaminie akt erekcyjny muzeum w Królewcu z datą 1912 r oraz akt erekcyjny muzeum w Olsztynku z datą 1939 r. Na wszystkim widniał ślad po przestrzeleniu kulą. Literatura: "Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku. 100 lat", Red. E. Wrochna, Olsztynek 2013 Karta ewidencyjna zabytku architektury z zasobów Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku