Misa

Misa została odkryta podczas badań archeologicznych przeprowadzonych w Mikołajkach na nabrzeżu przy moście łączącym miasto z Karłowem (ul. Okrężna). Znaleziono ją w warstwie niwelacyjnej, powstałej najpewniej po pożarze miasta w 1822 roku. Cechy techniczne, technologiczne oraz morfologiczne pozwalają ją datować na przełom XVIII i XIX wieku – początek XIX wieku. Naczynie zostało zrekonstruowane przez Andrzeja Drozdka z Olsztyna. Misa została wytoczona na kole garncarskim z gliny żelazistej, która po wypaleniu przybrała kolor ceglasty. Naczynie wewnątrz zostało pokryte barwnymi szkliwami tworzącymi ornament „kratki”. Przy rekonstrukcji naczynia brakujące fragmenty zostały zastąpione gipsowymi łatami, które później zostały pomalowane tak, aby przypominały części oryginalne. Wprawne oko zapewne w mig dostrzeże różnice w odcieniu poszczególnych partii tej misy. Dr Jerzy Marek Łapo Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie