Waga bezmian

Waga bezmian - używana do odmierzania ziarna, mąki czy ziemniaków jedynie na potrzeby gospodarstwa, gdyż właściwie tego typu wagi nie były dopuszczane w oficjalnym handlu, z powodu niedokładności pomiaru. Waga o prostej konstrukcji składająca się z ramienia z jednej strony zakończonego metalowym hakiem, służącego do zawieszania ważonych produktów. Z drugiej strony znajdował się na stałe umocowany odważnik. Waga pochodząca ze zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku wykonana jest z drewna i ołowiu, odważnik w kształcie walca, na ramieniu zaznaczone punkty oznaczające masę ważonego przedmiotu. Ważenie polegało na takim umiejscowieniu punktu zawieszenia dźwigni, aby waga była w położeniu poziomym. Wymiary wagi: dł. 56,5 cm; śred. cięż. 9,3 cm