Ćwiartka srebrnej monety arabskiej (dirhem)

Ćwiartka srebrnej monety arabskiej, tzw. dirhema odnaleziona podczas badań archeologicznych osady Truso.