Odważnik kulisty z płaszczyznami typu B1 Steuera

Średniowieczny odważnik kulisty z płaszczyznami typu B1 Steuera, odnaleziony podczas badań archeologicznych osady Truso.