Łyżka aluminiowa z sitem

Łyżka została przywieziona w 1946 r. z miejscowości Werki na Wileńszczyźnie. Jest to dar Pana Władysława Downarowicza