Niecka drewniana

Dłubanka przywieziona na przełomie XIX i XX wieku z Bracławszczyzny. Dar Pani Justyny Żołnierowicz-Jewuły