Nieokreślone kółko

Nieokreślone kółko wykute z żelaza z okresu średniowiecza lub nowożytności.