Moneta nieczytelna

Prawdopodobnie grosz Stanisława Augusta Poniatowskiego odnaleziony podczas badań archeologicznych na Polach Grunwaldzkich. Materiał: miedź.