Kapliczka w Biskupcu

Kapliczka w Biskupcu zlokalizowana jest przy zbiegu Al. Niepodległości i ul. T. Kościuszki w północno-zachodniej części miasta. Została wybudowana prawdopodobnie pod koniec XIX w., o czym świadczy jej wyraźnie forma, w postaci murowanej cegłą licową bryły, jak i zamknięcia niszy ostrołukowym otworem. Kapliczka jest przykładem adaptacji neogotyku w wersji małomiasteczkowej, zredukowanego tylko do niezbędnego detalu, przy eliminacji bardziej skomplikowanych elementów architektonicznych. Jest to budowla ceglana, dwukondygnacyjna, nietynkowana o fakturze licowej, na rzucie wydłużonego kwadratu, zwieńczona dachem wielospadowym, pokrytym blachą. Całość elewacji podzielona na dwie strefy profilowanym gzymsem, akcentowanym glazurowanymi zielonymi cegłami. Smukłe elewacje artykułowane są w partii dolnej pobielanymi prostokątnymi płycinami, w części górnej kwadratowymi wgłębieniami, mieszczącymi metalowe plakietki z przedstawieniami Chrystusa i Trójcy Świętej. W niszy kapliczki znajduje się figura Matki Boskiej wykonana fabrycznie, oparta na schematycznym modelu. Kapliczka zachowana jest w stanie dostatecznym. Posiada liczne ubytki w ceglanym materiale, jak i w spoinowaniu, wtórnie rozbudowano w niej fundament wątpliwie oddziałujący dziś na ogólną estetykę obiektu. W działaniach konserwatorskich należałoby przede wszystkim wymienić obecną formę fundamentu i zastąpić bardziej proporcjonalną konstrukcją o fakturze ceglanej bądź kamiennej. W następnej kolejności należałoby uzupełnić ubytki zaprawy, jak i wymienić zwietrzałe cegły oraz przeczyścić fakturę elewacji zabrudzoną osadem ulicznym. W zwieńczeniu obiektu należałoby przywrócić pierwotną formę krzyża lub chorągwi, opierając się na źródłach ikonograficznych, wspomnieniach mieszkańców lub na analogicznych rozwiązaniach w pobliskich tego typu obiektach. Równie istotną czynnością – zachowując jednocześnie zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, byłoby alternatywne rozmieszczenie znaków drogowych, których obecne usytuowanie znacząco ingeruje w estetykę ekspozycyjną kapliczki. Ponadto należy uwzględnić w kontekście ochrony szeroko rozumianego krajobrazu kulturowego następujące działania i przeciwdziałania: • ochronę ekspozycji krajobrazowej kapliczki od strony południowej i zachodniej poprzez m.in. redukowanie elementów chaotycznych, takich jak wysokie lub prefabrykowane płoty, stragany, wiaty, garaże, szyldy reklamowe, parkingi czy źle zakomponowana zieleń • ochronę starodrzewu na szlakach komunikacyjnych w sąsiedztwie kapliczki • odtwarzanie historycznych założeń zielonych w przypadku ich wycinki nowymi nasadzeniami w gatunkach pokrewnych długowiecznych (dąb, jesion, lipa, klon) • prowadzenie działań w zakresie poprawy estetyki najbliższych budynków, ze szczególnym uwzględnieniem historycznych materiałów budowlanych i skali zabudowy. Autor opisu: Maurycy H. Domino Prawa do opisu: CC BY-NC-SA 3.0 PL http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode Prawa do wizerunku cyfrowego: CC BY 1.0 https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/deed.pl