Kapliczka pielgrzymkowa, gmina Reszel

Kapliczka położona jest na dawnym trakcie różańcowym wiodącym z Reszla do świętolipskiego sanktuarium. Jest to pierwsza kapliczka stacyjna trasy, zlokalizowana po lewej stronie drogi, na wysokości skrętu do wsi Robawy. Została wybudowana w latach 30. XVIII w. i należy do zespołu 15 kapliczek pielgrzymkowych usytuowanych na wspomnianym trakcie. Wszystkie powstały na bazie podobnych wzorów opartych na formach późnobarokowych, wzbogaconych serią płaskorzeźbionych przedstawień z Nowego Testamentu. Wykonano je w kamieniu, przez warsztaty: Jana Freya z Braniewa oraz Jana Chrystiana Schmidta z Reszla – artystów znanych na Warmii z realizacji licznych ołtarzy znajdujących się do dziś na wyposażeniu wielu kościołów. W budowie brał też udział kowal Jan Schwartz z Reszla, który wykonał żeliwne krzyże i chorągiewki na zwieńczeniach kapliczek. Obiekt należy do wybitniejszych przykładów form, jakie mogły kapliczki w tym czasie uzyskać na Warmii dzięki bogatemu mecenatowi. Reprezentuje typowy schemat adaptacji późnego baroku, operującego klasycyzującymi już elementami architektury w postaci tympanonu wspartego na parze pilastrów lub kolumn. Jest to budowla ceglana, otynkowana, na rzucie wydłużonego prostokąta, zamknięta daszkiem dwuspadowym, pokrytym dachówką holenderką, zwieńczonym żeliwnym krzyżem wraz z chorągiewką. Całość jednokondygnacyjnej struktury wyraźnie artykułowana przez parę pilastrów podtrzymujących pseudo-belkowanie, na którym wspiera się tympanon. W polu środkowym elewacji prostokątna wnęka zamknięta łukiem odcinkowym, z wyodrębnioną niszą mieszczącą płaskorzeźbę z przedstawieniem Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie. Kapliczka zachowana jest w stanie dobrym. Mankamentem z dzisiejszego punktu widzenia może być lokalizacja przy ruchliwej trasie, utrudniająca kontemplację czy satysfakcjonującą krajobrazową perspektywę. Stałym zagrożeniem dla kapliczki z racji położenia jest też kwestia stabilności gruntu oraz podciągania wilgoci. W kontekście ochrony szeroko rozumianego krajobrazu kulturowego należy uwzględnić następujące działania i przeciwdziałania: • stałe monitorowanie i ochrona ekspozycji krajobrazowej kapliczki • odtwarzanie historycznych założeń zielonych nowymi nasadzeniami w gatunkach pokrewnych długowiecznych (dąb, jesion, lipa, klon) Kapliczka pielgrzymkowa, gmina Reszel, powiat kętrzyński Autor opisu: Maurycy H. Domino Prawa do opisu: CC BY-NC-SA 3.0 PL http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode Prawa do wizerunku cyfrowego: CC BY 1.0 https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/deed.pl